Pages

Tuesday, January 26, 2010

鬼佬(妹)養唐狗, 唐人養蕃狗. 定律來嗎?

有人說, 因為在港的外藉人士都比較有愛心, 眼見好些流浪狗沒人養, 都拿來養了.

6 comments:

SleepyKiki said...

西人養狗來錫。唐人養狗來晒。西人比較容易明白狗就是狗,沒有高低之分。

香港好在有呢班願意養唐狗的西人,唔係有更多狗被人道毀滅.. :(

我是唐妹,我家兩隻狗都是唐狗。

希望更多人明白這個道理。

mad dog said...

kiki: 對, 好多人都係咁講. so nice!

虎茶 said...

其實咩狗都好, 應多幫助一啲被人遺棄既狗.

啊澤 said...

在内地的人士也都有愛心, 眼見好些流浪(貓)狗沒人養, 都拿來吃了. (現在被抓到吃貓狗,好像要罰$5000人仔)

btw, 我家的衰狗, 是半唐蕃 ;) (chowchow + golden re'tver)

mad dog said...

虎茶: 其實宜家都少咗流浪狗喇係嘛?

啊澤: hahaha! 半唐蕃佢靚唔靚仔先? :)

啊澤 said...

plurk畀你睇 :)