Pages

Saturday, December 19, 2009

Afternoon Tea at Sevva

平日放假的好處, 就是可以即興約繁忙的母親去吃個下午茶. 這天揀了她未去過的Sevva. 上次和二姊來, 35C又只有室外位, 結果去了Mo Bar. 這天又只得14C, 太凍不能坐外面, 幸而等了一會便有位了.

由天亮吃到天黑. :) 這次和上次的食物有點不同, 好像更好吃. 不過咖啡不夠熱, 只是暖暖的.

結賬時才發現, 原來只是一年多, 價錢已比上次漲價了$100, 即$460 tea set for two.叫母親緊記細嚐這兒的crunch cake, 因為都說是全港最好吃的. 她都說不錯. 我問: 二姊都整過, 你覺得怎樣? "佢都拍得住呢度喎!" 嘩, 二姊, 去開餅店吧!!!

其實如果有17C便可以坐外面了.
粉紅羽毛的聖誕樹很漂亮. 聞說Christmas Eve這兒要$2400一位, 嘩, 都是來吃tea比較化算.

2 comments:

不是公主 said...

間野我都好想試下..
不過聽聞0的服務好差.. 所以一路都唔係好想去呢..
怕俾0的服務影響成日0既好心情~~

mad dog said...

我不是公主: 服務ok噃.