Pages

Monday, June 21, 2010

估吓

上個月某期的HK Magazine的遊戲, 其實這類問題我永遠避開, 因為太難了. 現用中文寫出來, 有興趣玩玩吧.

有三個男人: 歐陽先生, 潘先生, 及陳先生. 當中一人是7-11員工, 一個是地產大亨, 一個是功能組別代表.

7-11員工只會說真話, 地產大亨只說謊話, 功能組別代表會說真或謊話.

歐陽先生說: 陳先生是地產大亨.
潘先生說: 歐陽先生是7-11員工.
陳先生說: 我是功能組別代表.

那究竟誰是7-11員工, 誰是地產大亨, 誰是功能組別代表?

5 comments:

MARTIN said...

歐陽先生係7-11員工, 潘先生係功能組別,陳先生係地產大享...好後悔臨訓睇你個blog, 好用腦:D

MARTIN said...

歐陽先生係7-11員工, 潘先生係功能組別,陳先生係地產大享...好後悔臨訓睇你個blog, 好用腦:D

mad dog said...

Martin: bingo! :)

閒遊 said...

好似六年班考的學能測驗...

mad dog said...

閒遊: 似呀!