Pages

Monday, November 21, 2005

秘密


昨晚在家剛看過日片"藉著雨點說愛你", 暫不打算評論此電影. 片中佑司(小男孩) 和父親巧都有他們的秘密. 佑司與母親所提到的秘密是那個埋在泥土裡的時間寶盒, 而巧與女同事所提到的秘密則是死了一年後回家的妻子.

我想說的秘密當然不是他們那超現實的秘密, 而是我們常常要守的秘密. 人長大了免不了有秘密, 愈來愈多, 愈來愈要竭盡所能地去保守. 有時真的覺得很累, 什麼時候才能把它們公告於世?

年紀少時要保守的都是一些微不足道又可愛的秘密, 被人揭發了都沒什麼大不了. 成年人要守的秘密可真非同小可, 一旦揭發了, 小則傷害他人感受, 大則可令自己抱憾終生. 經歷愈多, 愈發覺要把自己收藏, 怕的是他人不懂怎樣去給予反應, 亦不會明白, 也怕自己承受不了後果. 就好像"藉"片中巧叫妻子不要出外亂跑, 又叫兒子不要告知他人, 免得人們以為媽媽是鬼, 又或以為自己瘋了. 是的, 我們都怕他人的目光, 有時就連最要好的朋友也不能知道. 自少都愛說話, 把家事當話題已習以為常, 但人大了, 原來家事甚至於自己的個人習慣及身邊所發生的事情已續漸變成秘密,不願再與別人分享.

名人都愛在老年時又或下台後寫個人傳記, 可能人到了那個時候已不用再執著什麼, 亦可能因為有許多敏感話題在下台後才方便公開. 雖然我不是什麼名人, 但常常想, 我的秘密會否到老年時告訴給我的下一代(若有的話)? 抑或到了那個歲月, 這些秘密已不用再保守, 而可以輕描淡寫地與還在身邊的朋友分享.

4 comments:

梁巔巔 said...

Keee keeee! Hello~

妳係點樣寫起 Blog 上??? ^^

梁巔巔 said...

Keee keeee! Hello~

妳係點樣寫起 Blog 上來的呢~ ^^

Anonymous said...

oh i see... it's here. :)
原本以為會將個blog攪成私人地方...但久而久之又告訴了身邊的家人及好友, 所以近來又打算買番本真的日記寫下, 收藏一下...
你呢?

梁巔巔 said...

一樣.

都係唔爽, 要有個地方抒發下.

另, 其實以前都喜歡寫 o下 o野. 一年前安定下來後, 就寫 o羅~